Integrujemy i Aktywizujemy Złote Łany – 30.05-03.06.2022r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 30 maja do 3 czerwca odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:

– Klub Integracyjny „Na Złotych” – wyjście do kina

– Zajęcia integracyjne – wyjazd edukacyjny wspierający aktywizację ruchową i umysłową – wycieczka do Brennej i Górek Wielkich

– Warsztaty eko-logiczne – Dzień dziecka

– Warsztaty rękodzieła – tkane zakładki do książek

– Zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – spacer z kijkami

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego