„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” 4-8 października 2021r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 4 do 8 października odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– Klub Integracyjny na Złotych
– zajęcia muzyczne
– warsztaty eko-logiczne – przetwory
– warsztaty rękodzieła – szydełkowe podkładki z rafii
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – ćwiczenia rozciągające

 

   

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego