Integrujemy i Aktywizujemy Złote Łany – 7-11. 03. 2022 r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 7 do 11 marca odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– warsztaty rękodzieła – pudełka po jajkach w technice decoupage
– zajęcia eko-logiczne –  sadzimy mikrolistki
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – ćwiczenia fizyczne zwiększające wydolność płucną, pilates oraz gra KALAMBURY
– Klub Integracyjny „Na Złotych”
-wyjście do kina na film pt: „Miłość jest wszędzie”

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego