„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” 8-10 listopada 2021r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 8 do 10 listopada odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– Klub Integracyjny na Złotych
– warsztaty rękodzieła – zawieszki (ozdoby świąteczne z filcu i guzików)
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – ćwiczenia na ręce, szyję, barki, nogi + ćwiczenia oddechowe i dna miednicy oraz gry planszowe
– dla osób bezrobotnych – zajęcia grupowe trening umiejętności społecznych oraz indywidualne spotkania z psychologiem.

   

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego