„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” – harmonogram grudzień 2021