„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” – harmonogram październik 2021