„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” – harmonogram sierpień 2021