„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” – harmonogram styczeń 2022