„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” – harmonogram wrzesień 2021