„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” – rekrutacja