„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” – zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej wrzesień 2021r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” na zajęciach aktywizacji ruchowej i umysłowej  we wrześniu odbyły się ćwiczenia relaksacyjne,  spacer z kijkami oraz wycieczka do tężni w Jaworzu gdzie Panie ćwiczyły rozciąganie na świeżym powietrzu.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego