Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany – zajęcia integracyjne sierpień 2021r.

W sierpniu w ramach zajęć integracyjnych odbyły się:
– zajęcia muzyczne przy akompaniamencie akordeonu,
– zajęcia eko-logiczne na których omówiono tematy i propozycje spotkań, warsztatów podczas których wspólnie będziemy poszukiwać rozwiązań, na to jak żyć w sposób przyjazny naszej planecie, dbając o własne zdrowie i dobrostan psychiczny,
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej podczas których były ćwiczenia na krzesłach, na siedząco i na stojąco oraz  relaks na różne sposoby, przy dźwiękach przyjemnej dla ucha muzyki, uczestnicy grali na instrumentach,
– spotkanie promujące prozdrowotne zachowania – prelekcja dietetyk P. Justyny Cieślicy na temat zasad zdrowego odżywania, bezpiecznej wagi oraz diety dla seniora.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego