„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” – zajęcia integracyjne wrzesień 2021r.

We wrześniu w ramach zajęć integracyjnych odbyły się:
– zajęcia muzyczne przy akompaniamencie akordeonu,
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej podczas których uczestniczki malowały kolorowanki dla dorosłych przy relaksacyjnej muzyce
– spotkanie promujące prozdrowotne zachowania – dalszy ciąg prelekcji dietetyk P. Justyny Cieślicy na temat zasad zdrowego odżywania, bezpiecznej wagi oraz diety dla seniora oraz badanie masy i składu ciała.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego