Kolejne spotkanie edukacyjne za nami.

26.09.2012 w Centrum Informacji i Pomocy odbyło się spotkanie z przewodniczącym Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku- Białej, Panem Jackiem Baczakiem.

Prelekcja zatytułowana „Ulgi i uprawnienia seniorów wynikające z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności” spotkała się z zainteresowaniem licznie przybyłych mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi planami spotkań w naszym Centrum.