„Nie marnuj jedzenia”- wspólna akcja Śląskiego Banku Żywności i Jeronimo Martins Polska S.A.

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany serdecznie dziękuje kierownictwu i personelowi sklepu „Biedronka”, przy ul. Żywieckiej 115 z Bielska-Białej za systematyczne wspieranie żywnością naszych podopiecznych z osiedla Złote Łany.
Możliwość uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie ograniczającym marnowanie żywności pozwala nie tylko na wykorzystanie artykułów spożywczych nawet wtedy gdy nie wyglądają najlepiej, ale w dalszym ciągu nadają się do spożycia, ale również chronią nas wszystkich przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.
Dziękujemy raz jeszcze za życzliwość.