Nie taki diabeł straszny jak go malują – warsztat z komunikacji zaliczony

   16.03.2012 wolontariusze spotkali się w Fundacji aby dowiedzieć się co takiego tkwi w szczegółach. Pod nazwą „Do diabła z komunikacją, czyli co tkwi w szczegółach?” odbył się warsztat z komunikacji interpersonalnej, który miał na celu poszerzenie kompetencji młodzieży z zakresu porozumiewania się. Spotkanie trwało 3 godziny, podczas których poruszano wątki naszych „diabełków” czyli słabych punktów utrudniających przekazywanie precyzyjnych komunikatów, a tym samym prowadzących do nieporozumień i niepotrzebnych napięć w kontakcie z podopiecznymi. Wiedza ta okazała się jednak przydatna również na gruncie codziennych relacji w prywatnym życiu. Wolontariusze doskonale potrafili dostrzec uniwersalność zasad rządzących relacjami międzyosobowymi. Był również czas na porozmawianie o ich pracy i trudnościach wynikających z kontaktów z podopiecznymi. Atmosfera jak zwykle była partnerska, a chęci i apetyt na dalszy ciąg zaowocuje już niebawem kolejnym warsztatem z umiejętności miękkich przydatnych w szczytnej pracy na rzecz innych.