Zintegrowana animacja społeczne -noworoczne spotkanie wolontariuszy

W dniu 18 stycznia w Fundacji Aktywności Społecznej w ramach Osiedlowego Klubu Wolontariusza odbyło się uroczyste spotkanie wolontariuszy działających na terenie osiedla Złote Łany. W spotkaniu uczestniczyli również podopieczni oraz współpracownicy i koordynatorzy wolontariatu.

Goście zostali poczęstowali pysznymi ciasteczkami karnawałowymi przygotowanymi przez animatorki Jolę, Ewę, Krysię i Renię.

Szczególne podziękowania składamy nauczycielom, koordynatorom wolontariatu: Jakubowi Klimczyńskiemu z Liceum Ogólnokształcącego KTK, Annie Bączek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Grzegorzowi Galant z ZDZ.

Część artystyczną przygotowała grupa teatralna pod kierownictwem Renaty Jasiury przy akompaniamencie Janusza Kobzy. Wspólnie śpiewano kolędy, które nadały spotkaniu świąteczny charakter.

 

Spotkanie było okazją do omówienia planów wolontariatu na 2019 r oraz zapoznania się z nowymi wolontariuszami. 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.