Pierwsza pomoc zaliczona!

27 maja po raz kolejny spotkali się wolontariusze aby usprawnić swój warsztat umiejętności przydatnych nie tylko w wolontariacie, ale także w życiu prywatnym. Wraz z instruktorami Grupy Ratunkowej PCK działającej w Bielsku Białej wolontariusze przyswajali wiedzę i umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej. Program zajęć, oprócz niezbędnej resuscytacji krążeniowo oddechowej, ratownicy dopasowali do środowiska, w którym działają wolontariusze czyli omawiali czynności ratownicze w kontekście podopiecznych. Na spotkaniu był również czas na omówienie bieżących spraw dotyczących pracy młodzieży. Omawianie trudności oraz dylematów związanych z wolontariatem, ale także postępów działa motywująco i powoduje, że wolontariusze sami tworzą instytucję i jej charakter podług swoich wyobrażeń oraz oczekiwań. Spotkanie wpisujemy do rejestru wydarzeń udanych i już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejny warsztat, który odbędzie się 18 maja, a będzie dotyczył motywacji i tego, co pomaga w pomaganiu. Serdecznie zachęcamy obecnych i przyszłych wolontariuszy!