Podstawy obsługi komputera i internetu – zakończenie zajęć

W grudniu zakończyły się zajęcia z podstaw obsługi komputera i internetu prowadzone dla seniorów przez wolontariusza współpracującego z Fundacją.
Uczestniczki nabyły podstawowe umiejętności pozwalające na swobodne korzystanie z najważniejszych programów komputerowych.  Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, pojawiły się kolejne osoby zgłaszające chęć udziału w tego typu spotkaniach.

znak