Podstawy obsługi komputera i internetu w listopadzie

W listopadzie kontynuowano zajęcia z podstaw obsługi komputera i internetu.  Ze względu na zróżnicowany stopień zaawansowania uczestniczek, spotkania przybrały charakter indywidualnych konsultacji.