Podsumowanie projektu „Zdrowy Senior”

Zgodnie z harmonogramem  26 listopada odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Zdrowy Senior”. Podsumowano na nim efekty przedsięwzięcia: interesująca tematyka spotkań, urozmaicona forma ćwiczeń i miła atmosfera  spowodowały, iż seniorzy bardzo chętnie brali w nich udział. Spotkania te w dużym stopniu wpłynęły na poprawę zarówno kondycji psychicznej, jak i fizycznej uczestników. Stały się  także doskonałą okazją do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Uczestnicy wymieniali  między sobą doświadczenia, udzielali sobie wzajemnie wsparcia, co  pozwoliło na zmniejszenie poczucia izolacji i samotności w opisywanej grupie wiekowej.

 

znak