Podsumowanie spotkania z pracownikiem MOPS

We wtorek 25.06 w naszej Fundacji odbyło się spotkanie z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który omawiał kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego: dochodowe i powierzchniowe. Zebrani seniorzy otrzymali również wiele przydatnych informacji na temat wymaganych dokumentów i sposobów, w jaki można je dostarczyć do Ośrodka w Bielsku-Białej.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!