Podziękowania

Fundacja w imieniu podopiecznych serdecznie dziękuje jak zawsze niezawodnym Sponsorom

i wspierającym nasze działania Dzielnicowym z Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej