Podziękowania dla Dyrekcji i Pracowników ZUS-u

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom ZUS-u za organizację spotkania, na którym przybliżono Seniorom obwiązujące przepisy – pozwalające na uzyskanie wsparcia finansowego. Zakres informacji przekazanych przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych wzbudził duże zainteresowanie – uczestniczyło 20 mieszkańców osiedla. Niewątpliwie, tego typu spotkania informacyjne zaowocują konkretnymi działaniami.

W imieniu swoim i mieszkańców osiedla dziękujemy!