Podziękowania dla sponsorów Spotkania Wielkanocnego

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany kieruje specjalne podziękowania dla sponsorów Pana Doktora Jana Kaczmarczyka i małżonki Pani Doktor Krystyny Kaczmarczyk oraz  Prezesa Beskidzkiego Klubu Kulinarnego Pana Jacka Dutki za pomoc i wsparcie w przygotowaniu Wielkanocnego Spotkania dla seniorów. Dziękujemy za okazane serce w imieniu całego zespołu Fundacji oraz podopiecznych.