Podziękowanie dla sponsorów.

Specjalne podziękowania dla sponsorów, Państwa Kaczmarczyków oraz Prezesa Beskidzkiego Klubu Kulinarnego za pomoc naszym podopiecznym, dla których to wsparcie miało duże znaczenie.

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, wsparcie oraz zaangażowanie.