Pomoc dla osób nieaktywnych zawodowo z osiedla Złote Łany

Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie pt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”. Fundacja Aktywności Społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej organizuje dla osób biernych i nieaktywnych bezpłatne kursy i staże zawodowe.

Projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych.

Przypominamy zasady uczestnictwa: jeśli jesteś mieszkanką lub mieszkańcem osiedla Złote Łany, nie pracujesz, nie uczysz się w systemie dziennym, nie jesteś emerytem, nie posiadasz kwalifikacji lub chcesz je zmienić, to projekt jest skierowany do Ciebie! Oferujemy cykl szkoleń, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, szkolenie zawodowe, płatny staż i stypendium szkoleniowe. W trakcie spotkań uczestnicy będą uczyć się jak efektywnie poszukiwać pracy, przygotować dokumenty aplikacyjne, wzmocnić swój potencjał i motywację. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy projektu będą mogli odbyć płatny 6-miesiączny staż.

W naszym projekcie pobieranie renty, wiek, czy wykształcenie nie jest przeszkodą!

Formularz rekrutacyjny można wypełnić w naszym biurze (Fundacja Aktywności Społecznej ul. Jutrzenki 18, żółte pawilony, parter- wejście od strony garaży/windy) lub pobrać i przesłać mailem zlotelany@gmail.com

Formularz rekrutacyjny ZAS

Uwaga: Jeśli jesteś pracodawcą i chciałbyś znaleźć stażystę zgłoś się do nas.
Nie ponosisz żadnych kosztów, wynagrodzenie oraz ubezpieczenie pokrywa Fundacja.
Standard stażu
Zgłoszenie_organizatora__stażu

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”