Poszukujemy wolontariusza- korepetytora

Studentka ochrony środowiska, poszukuje osoby która pomoże jej nieodpłatnie w nauce z matematyki i chemii.

Dokładny zakres materiału to: matematyka- elementy logiki i mnogości, chemia- obliczanie stężeń procentowych i molowych.