Prawidłowa segregacja śmieci

W Fundacji Aktywności Społecznej w dniu 3 marca odbyła się prelekcja na temat prawidłowej segregacji śmieci. Przedstawicielka Zakładu Gospodarki Odpadami na spotkaniu z seniorami mieszkającymi na osiedlu Złote Łany przedstawiła zasady prawidłowego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym.

W dziedzinie edukacji nadal  jest wiele do zrobienia. Przeciętna polska rodzina produkuje ok. 1,2 tony śmieci rocznie. Tylko 53% Polaków segreguje śmieci regularnie, a  niespełna 33% śmieci poddawanych jest recyclingowi, reszta trafia na śmietnik.