Projekt „Twoja firma-mostem do sukcesu”

Miasto Bielsko-Biała wraz ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczęło realizację projektu „Twoja firma-mostem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej, powyżej 30 roku życia, którzy należą do min. jednej z poniższych grup:

-osób powyżej 50 roku życia,

-kobiet,

-osób z niepełnosprawnościami,

-osób długotrwale bezrobotnych,

-osób o niskich kwalifikacjach.

Otrzymasz:

-bezpłatne szkolenie,

-bezpłatną pomoc w wypełnieniu biznesplanu,

-bezzwrotna dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł,

-wsparcie finansowe przez okres 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej do kwoty 2 600 zł miesięcznie.

 

Rekrutacja do projektu będzie trwała od 4 do 19 lutego 2021 r.

Więcej informacji o projekcie:

-na stronie www.bielsko-biala.pl

-w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl.Ratuszowy 6, pok.227, tel. 33 49 71 491