Projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Biała”-zajęcia teatralne

W dniu  23 stycznia rozpoczęliśmy cykl zajęć teatralnych dla pań w ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”.

Program zajęć grupy teatralnej obejmuje: uczenie się podstaw warsztatu aktorskiego, analizę tekstu, przygotowanie krótkich form twórczej działalności amatorskiej, zbieranie osobistych opowieści i tworzenie scenariusza oraz tworzenie kostiumów i scenografii.

Na zajęciach panie pracowały nad doborem tekstów do nowego programu, czytały teksty z uwzględnieniem dykcji, właściwej modulacji głosu oraz przekazywania emocji, które niesie tekst.

Do końca lutego  panie spotkały się 4 razy, następne zajęcia już 6 marca.

 Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.