Projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”- Osiedlowy Klub Wolontariusza

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w grudniu powstał Osiedlowy Klub Wolontariusza, zrekrutowano 5 osób  z osiedla Złote Łany. Każdego miesiąca  wolontariusze spotkają się w siedzibie Fundacji, maja także możliwość  korzystania z fachowych porad psychologa.

Osiedlowy Klub Wolontariusza skupia również pozostałych wolontariuszy Fundacji, którzy chętnie uczestniczą w spotkaniach i dzielą się swoim doświadczeniem.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.