Promocja wolontariatu w bielskich szkołach

W dniu 13 września pracownicy Fundacji Aktywności Społecznej odwiedzili  VIII LO w Bielsku-Białej z prezentacją promującą wolontariat.  Współpraca z uczniami oraz pedagogami z tej szkoły od lat układa się bardzo dobrze, między innymi dzięki zaangażowaniu Pani Beaty Fajferek, która promuje i koordynuje wolontariat wśród uczniów.
Umożliwienie uczniom angażowania się w wolontariat  jest niewątpliwie jedną z najlepszych możliwości ich rozwoju.


Uczniowie VIII LO w  Bielsku-Białej  pomagają przy zbiórkach żywności realizowanych przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności oraz są zaangażowani tzw. wolontariat stały, czyli na stałe opiekują się osobami starszymi oraz porzuconymi zwierzętami.

Podczas prezentacji skierowanej głównie do nowych uczniów, wolontariusze opowiadali młodszym kolegom o swoich podopiecznych.

Pracownicy Fundacji przedstawiali działalność i osiągnięcia Fundacji Aktywności Społecznej.