Punkt charytatywny ponownie czynny w kwietniu

Punkt charytatywny działający w Centrum Informacji i Pomocy będzie czynny w piątek  11.04.2014 w godz. 8.00 – 17.00.

 

Oferujemy pomoc w postaci:

– używanej odzieży

– żywności

 

Osoby ubiegające się o  pomoc żywnościową powinny spełniać następujące kryteria:

– dochód na osobę dla gospodarstw jednoosobowych powinien oscylować w okolicach 1500zł netto, zaś  dla gospodarstw wieloosobowych wynosić około 750zł netto na osobę

–  wymagany dokument – dowód osobisty, niezbędny do wypełnienia  oświadczenia o sytuacji socjalnej rodziny

 

O taką pomoc nie mogą  starać  się osoby wynajmujące mieszkanie.

Zapraszamy do naszej placówki.