Rekord dobroczynności

Prawie 5 ton artykułów spożywczych, o wiele więcej niż rok temu, zebrano w Bielsku-Białej podczas Świątecznej Zbiórki Żywności.

– Mamy dużo artykułów, o które prosiliśmy, słodyczy i konserw mięsnych. Bielszczanie byli hojni, a personel wszystkich sześciu sklepów bardzo nam życzliwy, co także pomogło w akcji. Zebraliśmy w sumie 4,9 tony żywności –

mówi Joanna Edelman, szefowa fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany, która organizowała trzydniową zbiórkę w partnerstwie ze Śląskim Bankiem Żywności. Dzięki zbiórce uda się skompletować około 400 paczek, które trafią do najuboższych mieszkańców osiedla Złote Łany, podopiecznych fundacji. To przede wszystkim osoby starsze i samotne, ale również rodziny wielodzietne oraz te, w których występuje niepełnosprawność. Paczki będą rozprowadzane także dzięki współpracy ze szkołami.

Zbiórka nie byłaby możliwa, gdyby nie 200 wolontariuszy. To przede wszystkim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło: