Rozmowa z wolontariuszką Fundacji – Panią Beatą Sadowską

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z naszych wolontariuszek.

Rozmowa z Panią Beatą Sadowską

http://www.radiobielsko.pl/artykuly/Rozmowa-z-Beata-Sadowska-wolontariuszem-Fundac-i-Aktywno-ci-Spolecznej-Zlote-lany-w-Bielsku-Bia-ej