Rozpoczęcie roku wolontarystycznego w Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

Na zorganizowanej w biurze Fundacji inauguracji roku wolontarystycznego pojawiło się ponad  dwudziestu doświadczonych jak i dopiero rozpoczynających swoją przygodę wolontariuszy. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy nie tylko wymienić doświadczenia ale także lepiej się poznać, czemu  sprzyjała wyjątkowo ciepła i serdeczna atmosfera.  Specjalną niespodzianką dla przybyłych gości był pokaz oraz warsztaty sztuki kuglarskiej przygotowane przez Teatr Ruchu i Ognia Arkona.  Na koniec wszyscy przybyli otrzymali niewielkie upominki.