Rusza nowy program „Miejsce przyjazne dla seniorów”

Program adresowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 65 rok życia i są mieszkańcami Bielska-Białej. Przystępując do programu, seniorzy otrzymają imienną ” Kartę Seniora”, która upoważnia do korzystania z specjalnej oferty ulg i zniżek honorowanych przez miejskie jednostki organizacyjne i partnerów projektu.

Czy warto przystąpić do programu? Warto! Poniżej lista ulg, która będzie się rozbudowywać wraz z przystąpieniem nowych partnerów do programu.

Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej:

– zniżka w wysokości 50% ceny biletu na każdy koncert, którego organizatorem jest Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej.

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej:

– bezpłatny wstęp na wystawy organizowane przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej.

Teatr Polski w Bielsku-Białej:

– bilet ulgowy w cenie 45,00 zł na spektakle specjalne na Dużej Scenie;

– bilet ulgowy w cenie 35,00 zł na spektakle zwykłe na Dużej Scenie;

– bilet ulgowy w cenie 20,00 zł na spektakle na Małej Scenie.

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej:

– zniżka w wysokości 5,00 zł na każde przedstawienie – z wyjątkiem prezentacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej:

– zniżka w wysokości 20% na zajęcia kulturalne, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – z wyjątkiem zajęć komercyjnych, z których dochód stanowi procent (określony umową) wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia oraz z wyjątkiem zajęć indywidualnych;

– zniżka w wysokości 5,00 zł od ceny biletu na imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej:

– bilet w cenie 5,00 zł/godz. z dopłatą 10 gr za każdą rozpoczętą minutę za korzystanie z Krytej Pływalni „Troclik” od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00 – 9.00;

– zniżka w wysokości 2,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Start”;

– zniżka w wysokości 1,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Panorama”.

Wnioski o wydanie „Karty Seniora” można składać od 16 września w Biurze Obsługi Interesanta Pl.Ratuszowy 6 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.seniorzybielsko.pl

Wniosek o wydanie karty