RUSZA NOWY PROJEKT ADRESOWANY DO BEZROBOTNYCH

Od 1 kwietnia rozpoczynamy nabór do nowego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „Stop wykluczeniu społecznemu – Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Bielska-Białej”.
Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej 20 mieszkańców i mieszkanek miasta Bielsko – Biała, a zwłaszcza mieszkańców Osiedla Złote Łany. Będzie on realizowany poprzez usługi szkoleniowe i doradcze, np. pomoc doradcy zawodowego czy psychologa a także szkolenia w zakresie motywacji, umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy. Każdy z Uczestników projektu będzie miał także możliwość zdobycia uprawnień czy kwalifikacji zawodowych zgodnie z jego oczekiwaniami poprzez udział w wybranym kursie zawodowym.

Szczegółowe informacje na plakacie i w regulaminie poniżej.

Document-page-001 (20)

 

Document-page-001 (21)  Document-page-002 (2)

 

Document-page-003     Document-page-004

Kandydaci na Uczestników Projektu zobowiązani są złożyć wypełniony komplet dokumentów rekrutacyjnych, w tym formularz rekrutacyjny do dnia 25 kwietnia 2016 r., osobiście w biurze Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany, przy ul. Jutrzenki 18; drogą elektroniczną lub poprzez zgłoszenie telefoniczne.

Formularz rekrutacyjny poniżej.

Document-page-001 (22)

 

Document-page-002 (3)

 

Document-page-003 (1)

 

logo projekt