Sierpniowa integracja – spotkanie na Straconce

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” Fundacja zorganizowała spotkanie dla swoich podopiecznych, głównie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Głównym celem przyświecającym organizatorowi  imprezy jest integracja mieszkańców osiedla Złote Łany.
Spotkanie rozpoczęła prezes Fundacji Joanna Edelman, przepraszając za ograniczenia, które musieliśmy wprowadzić . W tym roku ze względu na epidemię COVID-19 musieliśmy zwiększyć dystans społeczny między uczestnikami, szerzej rozstawić stoły, wymagaliśmy aby seniorzy zakładali maski w zamkniętej przestrzeni. Na spotkaniu został również odczytany list Pani Senator Agnieszki Gorgoń – Komor, która jako lekarz od lat wspiera Fundację w działaniach dotyczących profilaktyki zdrowia. Dobra zabawa i  śmiech mają również dobroczynny wpływ na zdrowie. Na  spotkaniu Uczestnicy wspólnie śpiewali przy akompaniamencie akordeonu, były tańce w kręgu i liczne konkursy. O katering zadbała firma „Po świeci kuchni” serwując pyszne duszonki.  Pogoda dopisała znakomicie a jeszcze bardziej dopisały humory.

Dobra zabawa i  śmiech mają również dobroczynny wpływ na zdrowie. Na  spotkaniu Uczestnicy wspólnie śpiewali przy akompaniamencie akordeonu, były tańce w kręgu i liczne konkursy. O katering zadbała firma „Po świeci kuchni” serwując pyszne duszonki.  Pogoda dopisała znakomicie a jeszcze bardziej dopisały humory.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.