Skład Rady Fundacji

Obecni członkowie Rady Fundacji:

  1. Jarosław Niemczyk – Przewodniczący Rady
  2. Lechosław Uciński
  3. Mirosława Święczyk
  4. Klaudiusz Komor
  5. Wanda Then