Spotkania integracyjne w październiku

W październiku zorganizowano 2 spotkania integracyjne dla seniorów w ramach projektu „Aktywny Senior 4”. Spotkania po raz kolejny dały uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, a także spędzenia czasu wolnego w towarzystwie rówieśniczek.

W ramach zajęć Koła muzyczno-teatralnego przygotowywano program artystyczny, który zostanie zaprezentowany w listopadzie podczas Dnia Organizacji Pozarządowych.