Spotkania Klubu Wędrowca

Klub Wędrowca zaprasza na spotkania w każdy poniedziałek o godzinie 16.00 do Centrum Informacji i Pomocy „Dla Ciebie” przy ulicy Jutrzenki 22 (wejście od strony garaży) tel. (33) 499 08 06.

W pierwszym spotkaniu Klubu Wędrowca, które odbyło się 19 września 2011 roku wzięło udział 5-ciu mieszkańców osiedla Złote Łany. Uczestnicy integracyjno-informacyjnego spotkania rozpoczęli planowanie jesiennych wycieczek. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania i zachęcamy do aktywnego spędzania czasu.

Informacje o terminach i trasach wycieczek będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Fundacji (www.fundacjazlotelany.pl), SM Złote Łany (www.sm-zlotelany.pl) oraz w gablotach osiedlowych.