Spotkanie wolontariuszy

W dniu 5 kwietnia w Winiarni EST EST EST spotkaliśmy się z dorosłymi wolontariuszami naszej Fundacji.  Spotkanie stało się okazją do przedstawienia nowych wolontariuszy, wymiany doświadczeń i integracji grupy.  Cieszymy się, że tyle dorosłych osób chce pomagać innym, mamy już kilkanaście osób, które zdecydowały się współpracować z naszymi podopiecznymi.
Dziękujemy za Waszą pracę!