Spotkanie z lekarzem medycyny specjalistą rehabilitacji za nami!

Dnia 21 maja b.r. w siedzibie Fundacji, w ramach Projektu „Aktywny Senior na Złotych Łanach 3” odbyło się spotkanie z lekarzem medycyny specjalistą rehabilitacji na temat: „Leki, które nie kosztują”.

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i aprobatą przybyłych osób.

Spotkanie w ramach Projektu zostało dofinansowane ze środków Gminy Bielsko – Biała.