Spotkanie z przedstawicielem MOPS

W dniu 19 lutego w siedzibie Fundacji Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie z Jackiem Baczakiem – Przewodniczącym Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem seniorów z osiedla Złote Łany, gdyż mimo obszernej informacji na stronie internetowej MOPS, zagadnienia formalne związane z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności wydają się tematyką skomplikowaną.

Jacek Baczak w przystępny sposób omówił dokumentację, którą należy zgromadzić i złożyć przy staraniu się o wydanie orzeczenia, karty parkingowej lub legitymacji osoby niepełnosprawnej. W dalszej kolejności omówiono prawa i przywileje osób niepełnosprawnych, sposób zakwalifikowania do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, możliwości wnioskowania o przedmioty ortopedyczne.

W Bielsku-Białej Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej mieści się przy ul. Lipnickiej 36. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 33 8151916, 33 4960389