Spotkanie z ratownikami medycznymi

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także jak zachowywać się w wypadku zagrożenia życia były tematem przewodnim kolejnego spotkania integracyjnego seniorów.  Zaproszeni na spotkanie ratownicy medyczni z bielskiego pogotowia przedstawili zgromadzonym paniom reguły wzywania pomocy przez telefon, oceny stanu zdrowia zagrożonej osoby oraz  udzielania pomocy w taki sposób aby samemu przy tym nie narażać się na zbędne ryzyko.  Szczególna uwagę poświęcono udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom co bardzo spodobało się biorącym udział w szkoleniu babciom. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Aktywny Senior 5”.

Bez tytułu