Sprawozdanie ze zbiórki publicznej za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
dot. decyzji SO- IV.5311.5.2014

1.Organizator zbiórki: Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

Bielsko – Biała ul. Jutrzenki 18

Telefon: 609 807 636

Zbiórka publiczna była przeprowadzana w terminie 15 stycznia 2014r.- 31 grudnia 2014r. w miejscach:

-10.08.2014 r. Piknik „Bądź Zdrów” impreza plenerowa na terenie osiedla Złote Łany – zebrano łącznie 1775,67 zł.

w trakcie imprezy zbierano datki do skarbon stacjonarnych umieszczonych w miejscu realizacji w/w przedsięwzięcia, z przeznaczeniem na rehabilitację niepełnosprawnego mieszkańca osiedla Złote Łany. Zebrano kwotę 1552,75 zł, którą wpłacono na wyodrębnione księgowo konto bankowe Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany. Kwota została przekazana i rozliczona fakturą wystawioną przez rehabilitanta pracującego z obdarowaną osobą. Zebrano również 222,92 zł z przeznaczeniem na leczenie bezdomnych kotów. Środki rozliczono fakturą na kwotę 336 zł, wystawioną przez Lecznicę Weterynaryjną  świadczącą pomoc w ratowaniu życia bezdomnego kota. Różnica została pokryta
z innych środków Fundacji.

-Placówka handlowa „Eden” – Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 24

Zebrano ofiarę w naturze w postaci karmy dla kotów – 3 kg suchej karmy, wydano ją trzem karmicielom bezdomnych kotów, każdemu po 1 kg.

– 12 czerwca 2014 – zbiórka żywności Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany supermarket Real (Bielsko Biała, ul. Leszczyńska 20)

– 11-12 lipca 2014 – zbiórka żywności Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany supermarket Real ( Bielsko Biała, ul. Leszczyńska 20)

odbyły się dwie zbiórki żywności w czerwcu i w lipcu. Podczas czerwcowej zbiórki zebrano 232,54 kg
i przygotowano 30 paczek, które przekazano ubogim mieszkańcom miasta.
W każdej paczce znajdowały się podstawowe artykuły spożywcze (cukier, ryż, makaron, mąka, konserwy
i słodycze). Średnia waga paczki to 7,7 kg. Podczas zbiórki przeprowadzonej
w lipcu zebrano 537,517 kg żywności, z której sporządzono 64 paczek składających się
z podstawowych artykułów spożywczych (cukier, ryż, makaron, mąka, kasza, herbata, sok, olej, konserwy i słodycze). Średnia waga jednej paczki wynosiła 8,4 kg.

-siedziba Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany-Centrum Informacji i Pomocy „Dla Ciebie” w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 22,

we wskazanym terminie zebrano:

odzieży używanej 3064 sztuk, ubogim mieszkańcom miasta wydano 2887 sztuk.

Informacje o prowadzonej zbiórce publicznej zamieszczone były w Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany . Brało w niej udział dwóch pracowników Fundacji i dziesięciu wolontariuszy.

Kosztem poniesionym przez Fundację jest opłata decyzji z dn. 14.01.2014r.

o sygnaturze SO- IV.5311.5.2014

Prezes
Fundacji Aktywności Społecznej
Złote Łany
Joanna Edelman