Sprawozdanie ze zbiórki publicznej za rok 2013

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
dot. decyzji SO- IV.5311.15.2013

1. Organizator zbiórki: Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

Bielsko – Biała ul. Jutrzenki 18

Telefon: 609 807 636

 

            Zbiórka publiczna była przeprowadzana w terminie 15 marca 2013r.- 31 grudnia 2013r. w miejscach:

 

– 9 czerwca 2013 r. Warsztaty „Tanie gotowanie” –impreza plenerowa na terenie osiedla Złote Łany  – zebrano 453,50 zł

-11.08.2013 r. Piknik „Bądź Zdrów” impreza plenerowa na terenie osiedla Złote Łany – zebrano 470 zł

 

w trakcie imprez zbierano datki do skarbony stacjonarnej umieszczonej w miejscu realizacji w/w przedsięwzięć, z przeznaczeniem na rehabilitację niepełnosprawnej studentki, mieszkanki osiedla Złote Łany. Zebrano kwotę 923,50zł, którą wpłacono na wyodrębnione księgowo konto bankowe Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany. Kwota ta wraz ze środkami zebranymi w latach 2011-2012 została wpłacona na konto osoby dla której przeprowadzano zbiórkę. W dniu 20.12.2013 przekazano 1657,50 zł, pozostało 470 zł, które przekazano 8. 01. 2014 roku.

 

– Placówka handlowa „Eden” – Bielsko Biała ul. Jutrzenki 24

 

zebrano ofiarę w naturze w postaci karmy dla kotów – 2  kg suchej karmy, wydano ją dwóm  karmicielkom bezdomnych kotów, każdej po 1kg.

 

– 17 marca 2013 – Wielkanocna Zbiórka Żywności –  supermarket Real (Bielsko Biała, ul. Leszczyńska 20) – 154,28 kg – 993 zł

– 6 października 2013 – Zbiórka Żywności Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany – supermarket Real (Bielsko Biała,ul.Leszczyńska 20) – 307 kg – 1915 zł

 

odbyły się dwie zbiórki żywności w marcu i w październiku. Podczas marcowej zbiórki zebrano 154,28 kg i przygotowano 18 paczek, które przekazano ubogim mieszkańcom miasta. W każdej paczce znajdowały się podstawowe artykuły spożywcze (cukier, ryż, makaron, olej, konserwy i słodycze). Średnia waga paczki to 8, 5 kg. Podczas zbiórki przeprowadzonej
w październiku zebrano 307 kg żywności, z której sporządzono 30 paczek składających się
z podstawowych artykułów spożywczych (cukier, ryż, makaron, olej, konserwy i słodycze). Średnia waga jednej paczki wynosiła 10 kg.

 

– w siedzibie Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany-Centrum Informacji i Pomocy „Dla Ciebie” w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 22,

 

w terminie określonym pozwoleniem  zebrano 3339 sztuk odzieży używanej, ubogim mieszkańcom miasta wydano 3301 sztuk.

 

Informacje o prowadzonej zbiórce publicznej zamieszczane były w Biuletynie Informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany . Brało w niej udział dwóch pracowników Fundacji i dziesięciu wolontariuszy.

 

Kosztem poniesionym przez Fundację jest opłata decyzji z dn. 11.03.2013r.  o sygnaturze SO- IV.5311.15.2013.

 

Prezes Fundacji

Joanna Edelman