Świąteczna Zbiórka Żywności

W tym roku Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności odbyła się w dniach od 2 do 4 grudnia. Jak zawsze zbieraliśmy przede wszystkim w sklepach usytuowanych na osiedlu Złote Lany lub obok. Naszymi wolontariuszami byli uczniowie bielskich szkół średnich. Z częścią z nich współpracujemy od kilku lat. W tym roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy szkolenie, które miało przygotować wolontariuszy do efektywnego udziału w zbiórce. Przyniosło to oczekiwane skutki, zebraliśmy więcej niż w roku ubiegłym, bo 3030 kg. Najwięcej było artykułów o przedłużonym okresie trwałości, a więc makaronu, ryżu, mąki, cukru, ale również sporo konserw i słodyczy. Dokupiono trochę tego co niezbędne i sporządzono około 200 paczek. Część z nich jak zawsze trafiła do mieszkań tych, którzy z racji wieku i stanu zdrowia nie mogli po nie sami przyjść (około 60). Kolejne paczki (25) przekazano do osiedlowych szkół, 15 Klubu Seniora przy SCK BEST. Resztę wydano w biurze Centrum  Informacji i Pomocy „Dla Ciebie”. Po raz pierwszy na nasze zaproszenie do udziału w zbiórce odpowiedziały znane bielsko osobistości: aktor, lekarze i dziennikarka, ta ostatnia opisała swoje refleksje w Kurierze Radio Bielsko.

Poniżej przedstawiamy listę sklepów, szkół i efekty zbiórki: 

Real Gemini – 1026 kg (wolontariusze z I LO im. Kopernika)

Biedronka – 580 kg (wolontariusze z II LO im. Asnyka)

Euro Jarosz – 323 kg (wolontariusze z Zespołu Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego)

Euro – 221 kg (wolontariusze z VI LO im. Armii Krajowej i Klubu Wędrowca)

Tesco – 493 kg (wolontariusze z VIII LO im. H. Chrzanowskiej)

Delikatesy Centrum – 387 kg (wolontariusze z Zespołu Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego).

Dziękujemy wszystkim bez których nie moglibyśmy przeprowadzić akcji, a więc personelowi sklepów, wolontariuszom i nauczycielom, którzy wsparli nas w tej ciężkiej, ale jakże potrzebnej pracy. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Gemini Park, Zespołu Charytatywnego przy Parafii Św. Józefa oraz Pań z „Klubu Wędrowca” i „Świata robótek ręcznych”.